"Radość z kwiatów - to resztki raju w nas"
Philip Otto Runge